Menu
Zoeken Annuleer

Oudervereniging

De OV zet zich in om, in samenwerking met de leerkrachten, activiteiten te organiseren die tot doel hebben het welzijn van de kinderen te bevorderen en ze een plezierige en gezellige tijd op school te bezorgen.

Elke ouder (wettelijke vertegenwoordiger) van een of meer leerlingen is automatisch lid. De Oudervereniging is een vaste groep ouders die zich inzet voor allerlei activiteiten binnen de school. Regelmatig komen zij voor overleg bij elkaar.

Dit gebeurt in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur van de school. De OV kent een officiële samenstelling  met een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

De vereniging bestaat uit maximaal 15  leden en wordt gekozen door de ouders van de school. Zij worden gekozen voor een tijdvak van drie jaar en zijn herkiesbaar voor nog drie jaar. De algemene ledenvergadering van de oudervereniging wordt gehouden in het begin van het schooljaar. Hierin wordt verslag uitgebracht van de activiteiten van het voorgaande jaar. In de nieuwsbrief maakt de ouderraad bekend welke datum hiervoor gepland is.

De oudervereniging ondersteunt bij de organisatie van feesten en andere activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, het schoolreisje en zij beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt, het liefst, via een machtiging door de OV geïnd. Komt uw kind tussentijds op school of gaat u verhuizen, dan wordt de ouderbijdrage aangepast of gerestitueerd.

 Door op onderstaande link te klikken opent u de flyer van de OV.

flyer O.V. 2018-2019.pdf

 

 

 

 

Kalender

Omschrijving
23-02-2020
24-02-2020
05-03-2020
16-03-2020
19-03-2020
GA NAAR KALENDER