Menu
Zoeken Annuleer

De school

 

Basisschool St. Jozef is een katholieke school. We vinden het belangrijk dat de leerlingen beseffen dat ze deel uit maken van een multiculturele samenleving, waarin respect voor elkaar de basis is. Hoewel wij een katholieke school zijn, is een ieder bij ons welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Respect is daarbij erg belangrijk. Wij willen onze leerlingen een brede blik op de maatschappij bieden en ze uitdagen om te leren gaan met verschillen. Om samen te werken is een open houding en een open hart nodig: goed communiceren met elkaar, met kinderen en met ouders, is daarbij essentieel. Voor ons houdt goede communicatie in dat we écht luisteren naar elkaar, eerlijk zijn, oprechte belangstelling hebben en open vragen stellen. In onze school werken kinderen, ouders en het team samen aan de toekomst van de kinderen. De leerkrachten krijgen de mogelijkheid om een drijvende kracht te zijn. Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Vanuit onze visie op kinderen en onderwijs zijn we voortdurend aan het leren, van en met elkaar. We voeren daarom een actief kwaliteitsbeleid gericht op verbetering van de processen (de kwaliteit van de lessen) en van de resultaten van de kinderen, het opbrengstgericht werken. Professionalisering en persoonlijke groei van de leerkrachten vinden we dan ook erg belangrijk.

 

Missie

We zien het als onze kerntaak om het kind te helpen ontwikkelen zodat het gelukkig en succesvol kan zijn in de 21e eeuw. Met ontwikkeling bedoelen wij niet alleen de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit en de ontwikkeling van de sociale, culturele en motorische vaardigheden. Vanuit ons pedagogisch optimisme willen wij kinderen helpen hun eigen talenten te leren ontdekken. Vandaar dat wij onze missie ‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!’ met trots uitdragen. Om de kinderen voor te bereiden op het leven en werken in de 21e eeuw, willen wij aansluiten bij de ontwikkeling van zowel het individu als de groep waarin het kind zit. De leerkracht is de professional die de zogenaamde ‘spin in het web’ is. Waar nodig kan ondersteuning worden geboden door collega leerkrachten, de intern begeleider, de directeur of externen. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers op onze school handelen vanuit een gezamenlijk moreel besef, waarbij passie voor ons werk en vakmanschap onontbeerlijk zijn. Onze school heeft als eerste kerntaak het geven van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij realiseren dit door de resultaten van ons onderwijs regelmatig te evalueren en leerkrachten gebruik te laten maken van elkaars kwaliteiten. Wij willen kinderen boeiende lessen geven, waardoor de betrokkenheid bij de lessen stijgt en tevens
de resultaten van ons onderwijs toeneemt. Hiervoor hebben de leerkrachten een goed gevulde ‘didactische gereedschapskist’ nodig, waarbij ze per doel bekijken welke werkvorm het meest geschikt is. Zoals eerder genoemd, willen wij dat kinderen gelukkig en succesvol kunnen zijn in het heden en de toekomst. Daarvoor hebben ze niet alleen de benodigde basiskennis en vaardigheden nodig, maar willen we ze in een veranderende wereld ook leren om goed te kunnen samenwerken met iedereen. We leren kinderen effectief, non-verbaal en verbaal communiceren en zichzelf presenteren. De wereld van tegenwoordig wordt meer en meer complex. We vinden het belangrijk dat kinderen de wereld om zich heen leren begrijpen, zodat ze in staat zijn zelf keuzes te maken. Zo leren we kinderen om te gaan met de enorme overvloed aan data die beschikbaar is en besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van het creatief denkvermogen. Ontwikkelingen, op welk gebied dan ook, volgen elkaar in hoog tempo op. Het is daarom belangrijk dat kinderen leren flexibel te zijn waarbij ze wel keuzes maken en hun eigen grenzen durven aan te geven.

De visie

Om een kind te laten worden tot het mooiste wat het kan zijn, willen wij de komende jaren het concept ‘Boeiend en doelgericht onderwijs’ in onze school vormgeven. Het concept is gericht op het behalen van optimale resultaten door een hoge innerlijke betrokkenheid bij leerlingen en leerkrachten te bewerkstelligen. Door in de menubalk op "boeiend onderwijs" te klikken vindt u meer informatie over dit onderwijsconcept.

Situering

Al sinds 1884 wordt er op de plek van de huidige St. Jozef les gegeven. In 1975 werd het schoolgebouw na intensief gebruik afgebroken om een nieuwe St. Jozef school neer te zetten. Er volgde een fusering van de St. Ludgerschool en de St. Jozef. Samen gingen ze verder in het pand van de St. Jozef. In 2001 en 2010 volgden verbouwingen die resulteerden in het huidige gebouw van de St. Jozef. Een prachtige school waar we trots op zijn.

De St. Jozef is één van de zes basisscholen in het dorp Aalten. Door de centrale ligging, midden in het dorp, trekt de school kinderen uit heel Aalten en ook uit het buitengebied.

Kalender

Omschrijving
23-02-2020
24-02-2020
05-03-2020
16-03-2020
19-03-2020
GA NAAR KALENDER